Sovyet Ortopedi, Travmatoloji ve Rehabilitasyon Bilimsel Merkezi Profesör Gavriil Abramovich Ilizarov tarafından yönetilmektedir. Bu Enstitü, ayrıca "VKNC-VTO " eski adı "KNIIEKOT olarak bilinip Kurgan, Sibirya da bulunur.Profesör Ilizarov, 1978 Lenin Tıp Ödülü aldı, Sosyalist bir kahraman olarak kabul edilerek, emekli Profesör olarak SSCB'nin Sovyet Bilimler Akademisi Tıp dalında onursal Profesörlük için tam üyelik elde etti.

Ilizarov 35 yıl önce Kurgan’da çalışmalarına başladı. Onun olağanüstü başarıları,10 yıl boyunca sadece Sovyetler Birliğin’de ilgi gördü. Kasım 1980 yılında bir İtalyan gezgini olan Carlo Mauri, , Sibirya’da Ilizarov tarafından enfekte tibia pseudartrozu tanısı ile tedavi edilmesinden sonra, Ilizarov ve Mauri arasında kurulan dostluk sayesinde, Profesör İlizarov, Bellagio İtalya’da Haziran 1981 yılında 22. İtalyan AO Toplantısına davet edildi. Ilizarov batıdaki ilk konferansını Profesör Roberto Cattaneo’ nun Şef olduğu Lecco Genel Hastanesinde sundu. Konferansın konusu “kemik enfeksiyonlarında profilaksi ve tedavi” idi ve Ilizarov üç önemli konu sundu:

1. "Açık kırıkta tedavi ."

2. "Posttravmatik osteomyelit tedavisi."

3. "Kemik uzatma."

Temmuz 1981 yılında yaptığı sunum ile dikkatleri iyice çekti. Prof. İlizarov’un Lecco hastanesine bağişladığı bir İlizarov seti sonrasında, Profesör Cattaneo, A. Villa, M. Catagni, ve L. Tentori ve arkadaşları, transosseous osteosynthesis çalışmalarına başladılar. Bütün enstrümental cihazlar Lecco General Hospital a İlizarov tarafından hibe edildi. Sonuçların çok etkileyici olması nedeniyle VKNC-VTO ya etkili eğitim gezileri düzenlendi.

Mauri ‘nin de yardımıyla birçok engelin üstesinden geldikten sonra, Profesör A. Bianchi Maiocchi (Milano) Profesör GB Benedetti (Bergamo), A. Villa (Lecco) ve MA Catagni ve arkadaşlarından (Lecco ) oluşan bir heyet Nisan 1982’de Kurgan’ a gezi düzenledi. Kurgan’da kalınan süre boyunca bu yöntemin ortopedi’nin tüm alanlarında uygulamabileceği anlaşıldı. İlizarov’un fikirleri doğrultusunda yaptığı olağanüstü klinik çalışmalar ekibi çok etkiledi.

Kurgan Urallar’ın ardında Sibirya’nın batı sınırında Moskova’ nın 3000 kilometre doğusu’nda bulunmaktadır. Profesör Ilizarov, ilk olarak yöntemini 1951 yılında 250.000 nufusluk bu küçük sanayi şehrinde tasarlamıştı. Bir hastanın yanlışlıkla halkalar arasındaki rodlara kompresyon yerine distraksiyon yapması sonrası oluşan yeni kemik dokusu İlizarov’un dikkatini çekmiş ve bu da bir dizi deneysel çalışmaların başlamasına neden olmuştur.

Onun metodu son derece bilimsel ve pratik olan, daha önceden bilinmeyen kemik oluşumu, osteoindiksiyon ve doku neogenesi ile ilgili biyolojik yasaları gösterdi. Şu anda onun enstitüsü temel teorik çalışmaların ve pratik olarakda bu yeni yöntemin ortopedi ve travmatolojide transosseous osteosentezde uygulamalarının yapıldığı bir merkezdir.

Küçük bir hastanede başlayan araştırmalar, Ilizarov, kendisi ve iki uzmandan oluşan ekibiyle küçük bir laboratuarda hızla büyüdü. Bu laboratuvar NIITO nun (Leningrad (1969)) şubesi oldu, gelecek yirmi yılda da içinde 50 hayvan barındıran ve bir pediatrik ve bir de erişkin servisinden oluşan 40 yataklı hastaneye döndü. Bu klinikler Kurgan Şehir Hastanesi'nde yer alarak akut travmalarda bu yöntemi kullanmışlardır.

Yeni Enstitüsü, VKNC-VTO, 1982 yılında inşa edilmiş olup şu anda Rusya’nın büyük araştırma merkezlerinden biridir.Bu hastane 1200 yataklı, 12 modern teknolojik olarak donatılmış ameliyat odası ve yedi ayrı dalda araştırma yapan 15 laboratura sahip hale gelmiştir. Bu laboratuarlar, uygun İlizarov cerrahi seti ile birlikte, her tür deneysel cerrahi araştırmalar için donatılmıştır. Yeni hayvan barınağında 400 köpeği kendi uzman bakım personeli, veteriner hekimi ve 4 diyetisyeni mevcuttur. Ayrıca fizyoloji, kimya, biyokimya, biyomekanik, nükleer tıp, radyoloji ve makine mühendisliği olarak ta ayrı bölümleri mevcuttur. Enstitüde çalışan 1000'den fazla çeşitli alanlarda uzmanlaşmış personel olup, 30 doktor sadece araştırmaya adanmıştır.

Enstitünün klinik bölümleri; uzatma, deformite düzeltme, kaynamama, kalça, ayak ve enfeksiyon gibi bölümleri içerecek şekilde düzenlenmiştir.İyi bir poliklinik ekibi ile birlikte, on iki ameliyat odası çeşitli klinik uygulamalarda yüzlerce eğitilmiş doktorlar tarafından etkili montaj hattı gibi hızlıdırlar.Bu metodolojinin temel prensiplerinden biri olan yük ve harekettir. Kalifiye elemanlarının gözetimi ve yönetimi altında uygulanmasının ardından vakaların çoğu fizik tedavi kliniğine gönderilir.

İlizarov cihazı herhangi bir iskelet patolojisinin tedavisine yönelik adapte edilebildiğinden, birçok ortopedik patolojinin tedavisinde kullanılabilir. Bu yöntem kullanılarak bir milyona yakın hasta tedavi edildiği tahmin edilen Sovyetler Birliğinin birçok hastanesinde bu tedavi metodu hala güncel olarak kullanılmaktadır. Son birkaç yıldır bu tedavi metodu kullanımı SSCB sınırlarının ötesine yayılmıştır.1981 de başlamış olan klinik uygulamaları batılı ülkelerden ilk kez İtalya dikkate alabilmiştir.

Ballagio A.S.A.M.I. toplantısının ardından (Lecco, 1982) İtalya’ya cihaz ilk sipariş edilmiş ve Cattaneo başkanlığında Lecco’da İlizarov metodlarında teorik ve pratik uygulamalar üzerinde ilk kurs organize etme kararı alınmıştır.Bu kurs İlizarov ve onun asistanı Dr.V.I. Shevtsov tarafından yönetilmiştir.Bu kursa Birleşik Devletlerden Augustuo Sarmiento ve G. Dean MacEwen da aralarında bulunduğu iki şeref konuğuyla birlikte 300 üzeri kursiyer katılmıştır.

1983 eylül’de, Kurgan’da V.K.N.C.-VTO Enstitüsünde Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından “Birinci Uluslararası Transosseos Osteosentez” sempozyumuna otuz İtalyan uzmanın davet edilmesi kararı alınmıştır.Bu sempozyuma birçok doğu ülkesinden 800 uzman ve aynı zamanda sınırlı sayıda diğer doğu ülkerinden uzmanlar katılmıştır.Bu toplantıda ayrıca özel olarak sunulan bilimsel araştırma ve klinik deneyler büyük ölçüde özetlenmiştir.

1984 haziranında Bergamo Enstitüsü Birleşik hastaneleri başkanı ‘M.Rota’, Profesör Benedetti yönetiminde Dorga, Bergamo, İtalyada ikinci eğitici kursu verilmiştir. İlizarov asistanları Dr.V.I. Shevtsov ve S.I. Shved ile Lecco ve Bergamo’da bu metodla tedavi ettiği 600 hastanın sonuçlarını ilk kez sunulduğu bu toplantıda kontrol etti.Bu toplantının son gününde, İlizarov önceden 400 ortopedik cerrah, Prof.Maurice Müller, SICOT başkanı ve Uluslararası AO’nun kurucusunun da bulunduğu salonda ‘Kaynamamanın Tedavisi’ üzerine ‘Profesörlük Dersi’ sonuçlarını vermiştir.

Açılan çoğu kursun ardından, İtalya, Portekiz, İsviçre, Fransa, İspanya, Yunanistan ve ABD’nin değişik şehirlerinde organizasyonlar yapılmıştır.Ortopedik cerrahlar için Lecco ve Bergamo, genel hastanelerinin her ikisinde de düzenli olarak kurslar planlanmıştır.1986 Eylül’de Kurgan V.K.N.C.-VTO’da batı cerrahlarının ilk bilgi değişiminin yapıldığı “Transosseos Osteosentez” üzerine deneysel, teorik, ve klinik açıdan uluslararası toplantılar yapılmıştır.1987 Mayıs’ta Lecco yakınlarındaki Longone al Segrino’da İlizarov tekniklerinin teorik ve klinik uygulamaları üzerine üçüncü toplantı kararı alınmıştır. 1988 Ocak ayında İtalya’da St. Vincent Uluslararası Eksternal Fiksasyon kongresinde hazırlanan formda farklı eksternal fiksasyon sistemleri ile İlizarov sisteminin kemik biyolojisinde farklı iyileşmelerini karşılaştıracak formlar hazırlanmıştır.

Bu metod şimdilerde birçok batı ülkelerinde ve çok yakın geçmişte ABD ve Kanada’da kullanılmıştır.1987 de bir ankette Avrupa’da yapılan 6000 den fazla İlizarov vakası ülke sayısıyla bildirilmiştir: İtalya 175;İspanya 80;Fransa 117;Portekiz 5;Batı Almanya 8;ve Yunanistan 5.

Bizim ilerlememizin düzenli belgelerinin bazı özel anlatımları İtalyanlar tarafından yayınlanmıştır.İlk özel anlatımımız, cihazın teorik ve teknik açılardan sunumları, kullanım endikasyonları ve Lecco ve Bergamo’dan klinik ve deneysel sonuçlar, 1983 de ‘Ortopedi ve Travmotolojide İlizarov Metoduna Giriş Bilgileri’nde’ yayımlanmıştır.

İkinci monografi, Eylül 1983 teki V.K.N.C.-VTO da ilk sempozyumun faaliyetleri, “G.A.İlizarov’a göre Transosseoz Osteosentez - Deneysel, Teorik ve Klinik Yönleri” olarak 1985 te yayınlanan, klinik sonuçların istatistiksel analizleriyle İlizarov cihazlarının alışılmış eksternal fiksatörlerle karşılaştırılan ilk biyomekanik çalışmalar raporlandı. Sonrasında “Tibia Kırıklarında Transosseoz Osteosentez” (1985) ilk ASAMI bülteninde, “Önkol Kırık Nonunionlarında Transosseoz Osteosentez” (1986) ikinci bültende, “İlizarov Metoduna Göre Bacağın Uzatılması” (1988) üçüncü bültende yayınlandı.

İngilizce konuşan doktorlar arasında İlizarov’un metoduna artan ilgiden dolayı, V.K.N.C.-VTO’dan bizim batılı meslektaşlarımızın klinik ve araştırma prensiplerine dayalı deneyimlerini birleştirmeye çalıştık. Kitabın bu zor metodun anlaşılmasını kolaylaştıracağını ve bu metodu klinikte uygulayacak olan tüm ortopedi uzmanlarına yardımcı olacağını umarız. Bu kitabın yazılmasında, vaka sunumu ve bilgi sağlamada destekleyen Lecco ve Bergamo ortopedistlerine, en az onlar kadar diğer pek çok meslektaşımıza teşekkür ederiz. Bu klinik materyallerle, dil ve kültürel farklılıklardan dolayı daha önce belirsiz olan İlizarov’un kullandığı farklı metedları aydınlatmaya çalıştık. Kimi vakalarda onun tekniklerinin faydalı modifikasyonlarını ortaya koyduk. Prof. İlizarov ve elemanlarına müteşekkiriz ve onunla uzun soluklu bir arkadaşlık umarız.

KUZEY AMERİKA’DA İLİZAROV TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ

Sirküler eksternal fiksasyon Kuzey Amerika’da 1970lerin ortalarında Kuzey Amerikalı ortopedik cerrahların Sovyetler Birliği’ne ziyaretlerinde Volkov’un sirküler Kishner teli aparatları ve bazı uygulamalarını görmeleriyle ilk olarak tanımlanmıştır. Rusya gezisi sonrasında, o zamanlar ortopedi asistanı olan David Fisher , Volkov’un cihazına benzer, gerilen tel yerine yivli half pinden yararlanılan sirküler eksternal fiksatörü tasarlamıştır.Sovyetler Birliği’ni ziyaret eden Kuzey Amerikalı Ortopedik Cerrahlar, Rus ortopedi camiası içindeki değişik politik nedenlerden ve Kurgan’ın turizme kapalı bir şehir olması gerçeğinden dolayı, İlizarov’la karşılaşmadılar ve onun ismiyle anılan sirküler aparatları sadece kısmen tanıdılar. İtalyanlar tarafından batı Avrupa’ya bu metodlar tanıtılıncaya kadar, onun metodunun kabiliyeti ve öncülük ettiği biyoloji bilinmedi. Diğer batı Avrupa kentleri ve İtalya’daki ortopedi toplantılarında , Kuzey Amerikalı Cerrahlar İlizarov metod ve kabiliyetlerini ilk kez tanıdılar. Sarmiento ve MacEven gibi seçkin ortopedik cerrahlar 1983 başlarında İlizarov un çalışmalarıyla karşılaştılar. Diğer önde gelen ortopedik cerrah, Dr. Victor Frankel, ilk kez 1984 yılında İspanya’daki toplantıda bu metod ile karşılaştı. Bu rastgele karşılaşmalar büyük bir ilgiyle karşılandı, ama birkaç yıl sonrasına kadar tekniğin uygulaması bu ilgiyi takip etmedi.

Dr. James Aronson bu tekniği 1983te MacEven’den öğrendi. Prof. R.Bombelli’nin seyahat arkadaşı Aronson, 1984’te biyolojik implikasyonlar merakının uyanmasından dolayı Lecco’yu ziyaret etti. Little Rock ta Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi doçenti olarak 1984’te ABD’ye dönmesi üzerine Aronson hayvan deneyi serileri başlattı, önce İlizarov’un çalışmalarını yeniden yaptı ve sonra distraksiyon osteogenezinin temel biyolojik modelini geliştirdi. Bu tekniği dizayn eden ve kontrollü araştırmalarını uygulayan ilk Kuzey Amerikalı olarak 1985’te bacak uzatmada standart half-pin eksternal fiksatörü kullanan biyolojik konsepti klinik olarak ortaya koydu.

1983’te, o zamanlar kıdemli ortopedi asistanı olan Dr. Dror Paley, ilk kez İlizarov metodunu Toronto’da misafir Profesör Bombelli’den duydu. Paley öncelikle 1985’te İtalya,Lecco’yu iki haftalık gerçeği bulma yolculuğuyla ziyaret etti. Lecco’dan hem çok heyecanlanarak, hem de çok büyük hayal kırıklığına uğrayarak ayrıldı. Bunun tüm asistanlığı boyunca gördüğü en heyecan verici şey olduğu belitti. Diğer yandan çok büyük hayal kırıklığına uğramıştı, çünkü ortopedi’deki birçok diğer teknik bir ya da iki haftada öğrenilebilirken, bu tekniği bu kadar kısa sürede öğrenemeyeceğini düşünmekteydi. İşte tam bu noktada Paley, İtalya Lecco ve Bergamo’da İlizarov tekniğinin Fellow’u olmaya karar verdi. Sonraki yıl geri döndü, Lecco hastanesinde ve Bergamo’daki Matteo Rota hastanesinde ve Kurgan Enstitüsünde çalışma, öğrenme ve eğitim ile altı ayını geçirdi. İlave bir ayını Kurgan’da geçirmesi için tekrar davet edildi, bunu Mart 1987’de gerçekleştirdi. Bu yoğun eğitim sonrasında bu tekniği ilk olarak Toronto Kanada’da, sonra 1987’de Baltimore Maryland’da uygulamaya başladı.

Paley, Victor Frankel ile birlikte İlizarov tekniği üzerine ilk iki uluslararası konferansı Kuzey Amerika’da Kasım 1987’de New Yok’ta, Mayıs 1988’de Washington DC’de organize ettiler. İlizarov , bu toplantılara katıldı ve pek çok önde gelen Kuzey Amerika’lı ortopedik cerrah katılımcılarına kendi temel tekniğini ve klinik derslerini iletti. Bu tekniğin diğer önemli bir savunucusu Los Angeles’tan Stuart Green’dir. Green Paley’den İlizarov’u öğrenmeden yıllar önce full-pin eksternal fiksasyon için güvenli anatomik bölgeler üzerinde bir kitap yayınlamıştı. Frankel ile Kurgan’ı ziyaretinden sonra Green, İlizarov tarafından orijinal temel teknik araştırmalarını İngilizce’ye çevirmesi için görevlendirildi, 1989’da Clinical Orthopaedics and Related Research’de yayınlandı. Green’in nonunion ve osteomyelit alanındaki uzmanlığı İlizarov’un metodlarının klinik uygulaması için kolaylık sağladı. Bu da Kuzey Amerikalı Cerrahlara bu yeni metodun yayınlanmış ilk raporlarını sağladı. Paley, Aronson, Green, Frankel, ve diğerlerinin gayretleri sayesinde İlizarov metodu artık Kuzey Amerika’da sağlam bir yer edindi. Onun geleceği büyük oranda kullanıcılarının verdikleri özene ve öneme bağlı olacaktır.

Not: www.asami.org’dan tercüme edilmiştir.